Skip to main content

Uređaj za separaciju mesa

 

uredjaj za separaciju

Uređaj za separaciju mesa namenjen je za mašinsko otkoštavanje živinskog mesa. Postavlja se na mašine za mlevenje mesa (wolfove). Omogućava mehaničko odvajanje mesa od kostiju bilo čitavog pileta, ćurki, kuvanih koka ili samo delova. Radoman separatori su dokazali da mogu dati veliku količinu i visok kvalitet otkošćenog mesa bez prisustva kalcijuma.