Skip to main content

Uređaj za separaciju mesa

uredjaj za separaciju
 

Uređaj za separaciju mesa namenjen je za mašinsko otkoštavanje živinskog mesa. Postavlja se na mlinove (wolfove). Omogućava mehaničko odvajanje mesa od kostiju bilo čitavog pileta, ćurki, kuvanih koka ili samo delova.