Skip to main content

Radoman d.o.o. - Kroz vreme

Istorijat

Preduzeće Radoman d.o.o. osnovano je 1999. godine kao SZR „METALCOOP„ Lovćenac.

Kao rezultat povećanja obima posla, ubrzo je stvorena potreba za osnivanjem preduzeća koje bi prihvatilo povećani obim poslovanja, tako da se 2006. godine preregistrovalo u društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom „ Radoman d.o.o. „

Godinama je preduzeće poslovalo sa izuzetnim rezultatima i svake godine je usvajalo nove proizvode i nova tržišta.

Konstantno se nastavlja sa investiranjem u modernizaciju mašinskog parka.
 

Kontrola kvaliteta

Svaki radnik kontroliše pripremljeno tehničko uputstvo, zatim svoj posao.

Dok se ne ispune svi zadati kriterijumi za određeni proces proizvodnje, drugi deo procesa ne počinje.

Kontrola se vrši pre početka proizvodnje, tokom proizvodnje i nakon završenog posla da bi se osigurala kontrola kvaliteta.

Svi procesi se rade po ugledu na ISO sistem poslovanja.