Skip to main content

Separatori

Uređaj za separaciju mesa namenjen je za mašinsko otkoštavanje živinskog mesa. Postavlja se na mašine za mlevenje mesa (wolfove). Omogućava mehaničko odvajanje mesa od kostiju bilo čitavog pileta, ćurki, kuvanih koka ili samo delova.