Skip to main content

2017. Završena izgradnja novih proizvodnih pogona i početak rada na novoj lokaciji u Subotici, Lošinjska 6.

a